Novosti

30.12.2022

Ovrha na plaći

Osnovica za utvrđivanje vrijednosti plaće izuzete od ovrhe

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom i-VIII/22    7.583 kn ili 1.006,44€

 

Vrijednosti izuzete od ovrhe

1,. Za neto plaću jednaku ili veću od 1.006,44€

Iznos u €         Svrha ovrhe

 • 251,61   uzdržavanja djeteta
 • 503,22   zakonsko uzdrž, naknada štete zbog zdravlja i narušene radne sposob.
 • 670,96   ostale tražbine
 1. Za neto plaću manju od 1.006,44€

Dio plaće        Svrha ovrhe

 • ¼        uzdržavanja djeteta
 • 1/2      zakonsko uzdrž, naknada štete zbog zdravlja i narušene radne sposob.
 • ¾        ali ne više od 670,96€ ostale tražbine

 

Primanja zaposlenika izuzeta od ovrhe

 1. Samo do propisanih iznosa (neoporezivi primici)
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza posao i s posla,
 • dar za djecu do 15. godine života
 • potpore za novorođenče,
 • potpore zbog invalidnosti radnika
 • potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana,
 • potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,
 • prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.),
 • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika,
 • nagrade radnicima za navršene godine radnog staža
 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu,
 • dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu,
 • dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca
 • pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe
 1. Naknada za bolovanje: u cijelosti je izuzeta od ovrhe

Račun za isplatu primanja izuzeta od ovrhe:

 • Zaštićeni račun: ako ga ima
 • Redovni račun: ako nema zaštićeni

Valuta iskazivanja isplate radniku

Do kraja 2023 dvojno: kune i euro

U slučaju isplate na zaštićeni i redovni račun potrebno je dvojno iskazivati ukupan iznos koji se isplaćuje radniku na njegove račune

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska