News

02.06.2022

Raspored korištenja godišnjeg odmora

Zakonska regulativa:
Zakon o radu (NN 93/14;127/17 i 98/19)

Rok donošenja odluke o rasporedu godišnjeg odmora (GO)
30 lipnja tekuće godine za tekuću godinu

Rok u kojem poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu GO:
Najmanje 15 dana prije korištenja GO
Obavijest se obično dostavlja radniku u obliku: odluke ili rješenja o trajanju i korištenju GO

Način i vrijeme korištenja GO
Najmanje 2 tjedan u godini na koju se GO odnosi
Zadnji rok korištenja GO je do 30 lipnja slijedeće godine

Izmjene rasporeda korištenja GO:
Zbog promijenjenih okolnosti, a sukladno dogovoru poslodavca i radnika moguće je GO koristiti u drugačijem rasporedu od prethodno utvrđenog, ali uz obvezno poštovanje roka od 15 dana u kojem poslodavac mora obavijestiti radnika o trajanju i razdoblju korištenja GO

Contact

Tel +385 99 81 44 452

Working hours:
mon-fri 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Croatia