News

01.06.2022

Uvođenje eura u republici Hrvatskoj

Zakonska regulativa:
Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici Hrvatskoj NN 57/23.05.22

Početak primjene: najranije 01.01.2023

Najvažnije aktivnosti prije uvođenja euro:
Odluka Vlade RH utvrđuje:

  • Dan uvođenja euro
  • Fiksni tečaj konverzije
  • Dan početka i završetka dvojnog optjecaja
  • Druga pitanja potrebna za uvođenje euro

Dvojno iskazivanje euro: 05.09.2022 do 31.12.2023
Dvojni optjecaj: 01.01.2023 do 14.01.2023

Preračunavanje kune u euro:
Bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije

Fiksni tečaj konverzije:
Kod uključivanja kune u europski tečajni mehanizam određen je paritet 1 euro= 7,5345 kn
Fiksni tečaj konverzije još se ne zna, ali se očekuje da neće bitno odstupati

Opskrba gotovim novcem prije datuma uvođenja euro:
HNB-banke najranije 4 mjeseca novčanicama, a 3 kovanicama prije uvođenja eura
Banka izdaje eure poslovnom subjektu ako je sklopila ugovor o posrednoj predopskrbi

Pojednostavljena opskrba gotovim novcem mikro subjekata:
Opskrba do 10.000 eura temeljem potpisane izjave, najranije 5 dana prije uvođenja eura
Mikro subjekti: do 10 radnika i godišnji prihod manji od 15 milijuna kn u prethodnoj godini

Zamjena gotovog novca kune u euro:
Banka 12 mjeseci od datuma uvođenja euro zamjenjuje gotov novac kune u euro
Bez naknade zamjena do 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji
Preporuka: položiti kune zateče u blagajni na žiro račun prije uvođenja euro

Blagajnički maksimum (Zakon i Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom):
Mikro subjekti i fizičke osobe: 10.000 kn
Mali subjekti: 50.000 kn
Srednji subjekti: 80.000 kn
Veliki subjekti: 100.000 kn

Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata:
I dalje valjani postojeći pravni instrumenti u kojima se navodi kuna

Dvojno iskazivanje cijena na računu:
Obveznici dvojnog iskazivanja: tko ima izravan odnos sa potrošačima
Početak iskazivanja: 5 rujna 2022
Što se iskazuje: ukupna cijena na računu i fiksni tečaj konverzije
Mjesto prikaza: prodajno mjesto; internetske stranice; ponude; tiskani leci i katalozi; TV oglas
Obračun plaće: dvojno iskazivanje neto isplata
Izuzetak: putni nalozi ne moraju se iskazivati dvojno
Nije nužno dvojno iskazivanje: na POS uređajima niti na ispisanom slipu

Razdoblje dvojnog optjecaja:
Traje 14 dana od datuma uvođenja euro: 01.01.2023 do 14.01.2023
U tom razdoblju primatelj plaćanja dužan je za plaćanje u kunama vratiti ostatak u eurima, iznimno može vratiti i kune

Uvođenje eura u računovodstvu:
Do 31.12. 2022 u kunama
Od 01.01.2023 u eurima
Sva knjigovodstvena dokumentacija koja se odnosi na 2022 ukoliko je izvorno iskazana u eurima preračunava se u kune prema fiksnom tečaju konverzije
Dokumentacija koja se odnosi na 2023, a izdana je prije 01.01.2023 i iskazana je u kunama preračunava se u eure prema fiksnim tečaju konverzije

Porez na dobit i poreza na dodanu vrijednost:
Prijava za 2022 u kunama
Plaćanje u 2023 u eurima preračunato fiksnim tečajem konverzije

Knjigovodstvene isprave u prijelaznom razdoblju:
Izražene u kunama ili drugoj valuti koja nije euro izdane prije dana uvođenja euro, a odnosi se na obračunsko razdoblje nakon dana uvođenja euro, preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije

Računi i predujmovi:
Računi: izdani u 2023, odnose se na 2022 iskazani u eurima, preračunavaju se u kune prema fiksnom tečaju konverzije
Primljeni/dani predujmovi: plaćeni u 2022 u kunama, a isporuka u 2023 u eurima; preračun uplata prema fiksnom tečaju konverzije
Ispravak porezne osnovice: u originalnoj valuti preračunato fiksnim tečajem konverzije

Preračunavanje temeljnog kapitala iz kn u euro:
Preračun u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije
Odrediti će se novi minimalni iznosi temeljnog kapitala, minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima

Rokovi podnošenja registarskom sudu Zahtjeva za upis promjene
Društva s ograničenom odgovornošću: najranije na dan uvođenja euro, najkasnije 3 godine od dana uvođenja euro
Dionička društva: najranije na dan uvođenja euro; najkasnije godinu od dana uvođenja euro
Provedba promjene obavlja se bez naknade

Contact

Tel +385 99 81 44 452

Working hours:
mon-fri 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Croatia