Novosti

07.12.2023

Obračun plaće od 01.12.2023.

Lokalni porezi

 • ukida se prirez porezu na dohodak

 

Porez na dohodak od nesamostalnog rada

 • Porezna stopa

- niža stopa od 15% do 23,6%

- viša stopa od 25% do 35,40%

Jedinice lokalne samouprave dužne su do 15.12.2023 propisati visinu poreznih stopa, pregled će biti omogućen na stranicama PU

 

 • Porezni razredi

 

- niža stopa na osnovicu do iznosa od 4.200 €/mjesečno; 50.400€/godišnje

- viša stopa na osnovicu koja prelazi iznos od 4.200 €/mjesečno; 50.400€/godišnje

 

Osobni odbitak

 • Osnovni osobni odbitak iznosi 560€
 • Uvećanje osobnog odbitka
Osnovni osobni odbitak Koeficijent Koeficijent x 560,00
Uzdržavani član 0,5 280,00
1. dijete 0,5 280,00
2. dijete 0,7 392,00
3. dijete 1,0 560,00
4. dijete 1,4 784,00
5. dijete… 1,9 1.064,00
Invalidnost 0,3 168,00
Invalidnost 100% 1,0 560,00

 

Olakšice kod obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje

 • Primjenjuje se samo na MO I. stup

 

 • Umanjenje osnovice:

- za bruto plaće do 700€ olakšica iznosi 300€

- za bruto plaće od 701€ do 1.300€ izračun prema formuli (1.300€- bruto plaća)*0,5

- za bruto plaće iznad 1.300€ nema umanjenja

Umanjenja se koriste bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju i bez obzira radi li se od punom ili nepunom radnom vremenu.

- umanjenje se ne primjenjuje kod izaslanih radnika i obračuna poduzetničke plaće

 

 • Ako radnik radi kod dva ili više poslodavaca, koristiti će se olakšica razmjeru udjelu pojedine bruto plaće na temelju:

- Izjave radnika o broju poslodavaca i svoti bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu

- Prema podacima Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje ako radnik ne dostavi  Izjavu.

 

 • Ako radnik tijekom mjeseca uspostavlja novo osiguranje – početak/prekid radnog odnosa dužan je:

-dostaviti izjavu o visini primanja kod svih poslodavaca u suprotnom olakšica se ne primjenjuje

 

Porezne kartice djelatnika (PK)

 • Djelatnici su dužni uskladiti svoje PK kartice sa stvarnim podacima, poslodavac je dužan obavijestiti ga o eventualnim nepravilnostima
 • Ukoliko radnik ne uskladi podatke na PK poslodavac je dužan o tome obavijestiti Poreznu Upravu

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska