Novosti

07.12.2023

Porez na dohodak - ostale izmjene

 

Porez na dohodak od drugog dohotka

  • uključuje: ugovor o djelu, autorski ugovor i ostale dohotke
  • porezna stopa – niža stopa poreza na dohodak prema odluci jedinica lokalne samouprave

 

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava:

  • 12% na najamnine i zakupnine
  • 24% na imovinska prava i otuđenje nekretnina

 

Porez na dohodak od kapitala:

  • kamate: 12%
  • izuzimanje imovine i korištenje usluga (skrivene isplate dobiti) i isplata akontacija dobiti iznad realiziranog dobitka: 36%
  • kapitalni dobici od financijske imovine 12%
  • dodjela i opcijska kupnja vlastitih dionica: 24%
  • dividenda i udjeli u dobiti: 12%

 

Ne kamate od ulaganja u obveznice, te dužničko vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje RH i jedinice lokalne i područne samouprave ne plaća se porez na dohodak od kapitala.

 

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska